Day

6-р сар 14, 2023

Төрийн аудитын байгууллага 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангаа Төсвийн байнгын хороонд танилцууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2023 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд Төрийн аудитын байгууллага 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцууллаа. Монгол...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан “Шинээр батлагдсан болон өөрчлөлт орсон хууль эрхийн акт”-аар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад алба хаагчид бүрэн хамрагдаж,...

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийж төлөвлөгөөг танилцууллаа. Нээлтэд аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн...