Day

1-р сар 5, 2024

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2024 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2023...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Төрийн аудитын байгууллагын нийт албан хаагчид 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Дижитал аймаг Увс иргэний...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Төрийн аудитын байгууллагын нийт албан хаагчид 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Увс аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс зохион байгуулсан “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2024 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр “Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагч ёс зүйн дүрмийг...

Үндэсний аудитын газар, Сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын хэсгийн хамтарсан уулзалт боллоо

Үндэсний аудитын газар, Сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын хэсгийн хамтарсан уулзалт 2024.01.05-ны өдөр боллоо. Энэхүү ажлын хэсгийн хамтарсан уулзалтад Үндэсний аудитын газраас Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын...