Day

2-р сар 26, 2024

ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2023-оны хайгуулын  үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөх зардлын хэмжээ, газрын...

Төрийн аудитын байгууллагын “Нэгдсэн сургалт-2024” Дорноговь аймгаас эхэллээ

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх, аудитын үйл ажиллагаанд тулгарч буй сорилт бэрхшээлийг даван туулахад бодлого, чиглэлээр ханган дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Нэгдсэн...

Төсвийн шууд захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг танилцууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг 2024.02.26-ны даваа гарагийн аймгийн Засаг даргын агентлагуудын шуурхай хуралдаанд...