Day

2-р сар 28, 2024

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024“ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны нэгдсэн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Нэгдсэн сургалт-2024” бүсчилсэн сургалтыг Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2024.02.28-ны өдөр зохион байгууллаа. Нэгдсэн сургалтыг...

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Үндэсний аудитын газарт...

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ний өдөр зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон...