banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

2020-11-22

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ ЗАРЛАЛ

 1. Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1 дэх заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн шалгагдагч этгээдийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь Төсвийн шууд захирагчийн бэлтгэсэн 2020 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Аудитад шалгагдагч этгээдийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгууд, ерөнхий дэвтэр, журнал, анхан шатны баримт шаардлагатай бусад баримтуудыг хамруулна.

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй шинжээч нь дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын тодорхойлолт /цахим/;
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт;
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;
 • ММНБИ-ын тодорхойлолт;
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/.
 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 09:00 цагаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор цахим хэлбэрээр Bayankhongor@audit.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

 

 

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 70442584,99007576, 70442424, 99442140

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга