banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

2020-11-24

ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

           Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн төсвийн шууд захирагчийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болсон санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгүүлэх зорилгоор гэрээгээр ажиллах хувь хүнийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй хувь хүнийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.
          Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх хувь хүн нь багц I-26, багц II-26-т хамаарах төсвийн шууд захирагчийн бэлтгэсэн 2020 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэхийг хянаж, хэсэгчлэн аудит хийх /түүвэрт хамруулах/ ажлыг гүйцэтгэнэ. Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.
            Мэдүүлгээ ирүүлж буй хувь хүн нь дараах материалыг цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:
    • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
    • Анкет/CV/;
    • Боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээний хуулбар;
    • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
    • Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ /нотариатаар баталгаажуулсан/
           Сонирхсон этгээдийн нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09:00 цагаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18:00 цагийн хооронд авах бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18:00 цагийн дотор arkhangai@audit.gov.mn хаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.
Холбоо барих утас: 9944-1900, 9933-8611

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга