Tag

Архангай аймаг

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Мэргэжлийн тасралтгүй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн А.Булганчимэг “Алсын хараа-2050” урт хугацааны бодлогод тусгагдсан “Хүний хөгжил” сэдэвт...

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1 дэх заалтын дагуу...

ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

Төрийн аудитын тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх журмын дагуу Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт шинээр томилогдсон аудитор А.Пүрэвцэцэг, Б.Азантунгалаг, Н.Дашмягмар нар “Төрийн...

ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын “Авлигын эсрэг 2023 оны төлөвлөгөө”-ний хүрээнд зохион байгуулсан “Авлигагүй ирээдүй-Бидний оролцоо” сэдэвт гар зургийн уралдааны дүн гарлаа. Гар зургийн уралдааны Тэргүүн байранд...

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ХҮРЭЭНД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах” аудитын хүрээнд Аймгийн засаг даргын 2023...

ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь МУЕА-ын 2023 оны А/75 тушаалаар эрүүл мэнд, боловсролын салбарын байгууллагын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр...

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь төрийн аудитын газрын 2023 оны “Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах стратегийн төлөвлөгөө“-ний хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, энэ онд хийж...

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Мэргэжлийн тасралтгүй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХО-ын хэлтсийн мэргэжилтэн С.Дархижав “Алсын хараа-2050, салбарын үр дүн” сэдэвт сургалтыг...

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Алсын хараа 2050”, Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт чадавхжуулах сургалтыг аймгийн Засаг...

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ХҮРЭЭНД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах” аудитын хүрээнд аймгийн СТСХ-ийн дарга, холбогдох...
1 2 3 14