banner

 

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

Tag

Архангай аймаг

Хууль, журмыг ажлаа хийнгээ сонсох, судлах боломжийг хангах зорилгоор аудио хэлбэрт шилжүүлэн абле системийн мэдээллийн санд байршуулж эхлээд байна.

2020 онд ТАБ-аас дэвшүүлсэн “Төрийн аудитын эрх зүйн орчин, стандартын шинэтгэлийн жил” зорилтын хүрээнд ажилтнуудыг ажлаа хийнгээ хууль, журмыг сонсох, судлах боломжийг нь хангах үүднээс...

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ”-ИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Эрдэнэбулган сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн зарцуулалт, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын...

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НЬ “ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу “Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийв. Нээлтэд газрын...

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжийн дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг...

Ажилтнууд албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ёс суртахуунтай ажиллаж буй эсэхэд хяналт тавих зорилгоор цахим санал асуулга авч байна.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас байгууллагын ажилтнууд үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, шударга ёсыг ханган биелүүлж, албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ёс суртахуунтай ажиллаж буй эсэхэд хяналт...

Архангай аймгийн аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох намуудын хандив, мөрийн хөтөлбөрт өгсөн дүгнэлт

№ Нам, бие даагчийн нэр Хандивын тайланг баталгаажуулсан дүгнэлт Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт 1 Монгол Ардын нам Дүгнэлт Дүгнэлт 2 Ардчилсан нам Дүгнэлт Дүгнэлт...

АУДИТЫН НЭЭЛТ, ТӨГСГӨЛИЙН УУЛЗАЛТЫГ АЙМАГ, СУМДЫН УДИРДЛАГА, ХОЛБОГДОХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ ОНЛАЙНААР ХИЙЖ ХЭВШЭЭД БАЙНА.

Нийцлийн аудитуудын нээлт, төгсгөлийн уулзалтыг өөрсдийн техник хэрэгслийн боломждоо тохируулан аймаг, сумдын удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудтай онлайнаар хийж хэвшээд байна. Энэ жилийн хувьд цаг үеийн...

ҮАГ-ЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ “ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг...

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЗАХИАЛГАТ “АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛААС БАТЛАГДСАН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ИТХ-ын захиалгат “Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн үр дүн”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын...

АРХАНГАЙ – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР, АЙМГИЙН ИТХ, ЗАСАГ ДАРГА БОЛОН ГХБХБГ-Т ТУС ТУС ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл...
1 2

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга