Tag

Архангай аймаг

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргахад анхаарах асуудал, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, буцаан олголтын талаар Аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Б.Мөнх-Эрдэнэ мэдээлэл хүргэлээ. Сургалтанд...

УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилгоор “2023-2024 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын бэлтгэл ажлыг...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор Н.Алтантуяа өнгөрсөн жилийн санхүүгийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн мэдээ болон энэ оны санхүүгийн тайлангийн аудитад анхаарах асуудлын...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

-Санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар аргачлал, гүйцэтгэх болон тайлагнах үе шатанд анхаарах асуудлууд сэдвээр аудитын менежер Д.Нэргүйбаатар 2024.01.10-ны өдөр сургалт зохион байгуулаад байна. -2024.01.11-нд Төсвийн байгууллагын...

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023-2024 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилгоор “2023-2024 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын бэлтгэл ажлыг...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Мэргэжлийн тасралтгүй дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн БШУГ-ын мэргэжилтэн А.Булганчимэг “Алсын хараа-2050” урт хугацааны бодлогод тусгагдсан “Хүний хөгжил” сэдэвт...

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.1 дэх заалтын дагуу...

ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

Төрийн аудитын тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх журмын дагуу Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт шинээр томилогдсон аудитор А.Пүрэвцэцэг, Б.Азантунгалаг, Н.Дашмягмар нар “Төрийн...

ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын “Авлигын эсрэг 2023 оны төлөвлөгөө”-ний хүрээнд зохион байгуулсан “Авлигагүй ирээдүй-Бидний оролцоо” сэдэвт гар зургийн уралдааны дүн гарлаа. Гар зургийн уралдааны Тэргүүн байранд...

“ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ” АУДИТЫН ХҮРЭЭНД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах” аудитын хүрээнд Аймгийн засаг даргын 2023...
1 2 3 14