banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭГЖИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР / ADVERTISEMENT ON SELECTION OF AUDIT LEGAL ENTITIES TO CONDUCT AUDITS ON FINANCIAL STATEMENTS  OF WORLD BANK FUNDED PROJECTS FOR THE YEAR 2020/

2020-12-15

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭГЖИЙН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР / ADVERTISEMENT ON SELECTION OF AUDIT LEGAL ENTITIES TO CONDUCT AUDITS ON FINANCIAL STATEMENTS  OF WORLD BANK FUNDED PROJECTS FOR THE YEAR 2020/

1.Төрийн аудитын байгууллага Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1 дэх заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн  Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн нэгжийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэх зорилгоор аудитын үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр оролцох хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээгээр ажиллуулах байгаа тул оролцох хүсэлтэй, олон улсын аудитын компанийн салбар буюу /гишүүнчлэлтэй/ хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

 1. Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь төсөл хөтөлбөрийн нэгжийн удирдлагын бэлтгэсэн 2020 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС, СТОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.

Аудитыг Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Аудитад шалгагдагч этгээдийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, тодруулгууд, ерөнхий дэвтэр, журнал, анхан шатны баримт, шаардлагатай бусад баримтуудыг хамруулна.

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй шинжээч нь дараах материалыг цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Олон улсын аудитын компанийн салбар буюу гишүүн болохыг нотлох баримт
 • Татварын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт
 • Шүүхийн төрөлжсөн аудитын тодорхойлолт(archiv@judcoucil.mn цахим хаягаар хүсэлт илгээн авна уу)
 • ММНБИ-ын тодорхойлолт
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/

 

 1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09:00 цагаас 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор nyamtsetsegj@audit.gov.mn хаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Жич: Төрийн аудитын байгууллагаас шалгагдагч этгээдийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх хураангуй жагсаалтад орсон аудитын хуулийн этгээд хүсэлт ирүүлэхдээ Олон улсын аудитын компанийн салбар буюу гишүүн болохыг нотлох баримтаас бусад мэдээллийг ирүүлэх шаардлагагүй.

 

Засгийн газрын Ivбайр, Бага тойруу-3, Чингэлтэй дүүрэг

Улаанбаатар-15160, Монгол Улс

Холбоо барих утас:

Д.Энхболд 99008972 /Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга/

Л.Хонгорзул 99090159 /Санхүүгийн аудитын газрын аудитын менежер/

Ж.Нямцэцэг 98180022 /Санхүүгийн аудитын газрын аудитор/

 

 

ADVERTISEMENT ON SELECTION OFAUDIT LEGAL ENTITIES TO CONDUCT AUDITS ON FINANCIAL STATEMENTS  OF WORLD BANK FUNDED PROJECTS FOR THE YEAR 2020

 1. State Audit Organization will select the audit legal entity to conduct audit on financial statements of World Bank-funded projects for the year 2020 in accordance with Article 8.9.1 of the Budget Law and Articles 8.4 and 8.7 of the State Audit Law. We would like to invite branches of international audit firms (or with membership) , which are interested in conducting the audits on contractual basis, to submit your documents.
 2. Audit legal entity, which will conduct audit on contractual basis, will do an assurance engagement and issue an opinion on whether the project managements have prepared financial statements in true and fair manner in accordance with IPSASs, IFRSs and other relevant accounting and reporting guidelines issued by the authorities.

The audit shall be carried out within the calendar period specified in Article 8.9.1 of the Budget Law in accordance with the audit plan and program reviewed by the supervisors of the State audit organization.

The audit shall cover the audited entity’s  financial statements  for  the year 2020 and its disclosures, general ledger, journal, source documents and other required documents.

 1. The interested candidates shall submit the following materials electronically along with the application. These include:
 • Copy of state registration certificate
 • Copy of license certificate
 • Evidence to prove the membership of an international audit firm
 • Tax reference
 • Social insurance reference
 • A reference from the General Executive Authority of Court Decisions stating that there are no overdue liabilities
 • Certificate of specialized court audit (please send request to archiv@judcoucil.mn)
 • MONICPA reference
 • Documents of similar consulting services performed / last 3 years /
 • Full-time employee resume, copy of education and qualification certificate
 • Electronic social insurance reference of full-time employees / last 1 year /
 • Financial statements / last 2 years /
 1. Interested parties may obtain additional information until 17 December, 2020 from J.Nyamtsetseg, Auditor of the Financial Audit Department. Please send your information electronically to nyamtsetsegj@audit.gov.mn by 5:00 pm, December 21, 2020.

Note: An audit legal entity listed on a shortlist, issued by the State Audit Organization, to audit the 2020 financial statements are not required to provide above documents except an evidence confirming its membership or branch of an international audit firm.

MONGOLIAN NATIONAL AUDIT OFFICE

Government Building-4, Baga toiruu-3, Chingeltei district

Ulaanbaatar-15160, Mongolia

Contact information:

D.Enkhbold 99008972 /Director of Monitoring, Evaluation and Internal Audit Department/

L.Khongorzul 99090159 /Audit manager of Financial Audit Department/

J.Nyamtsesteg 98180022 /Auditor of Financial Audit Department/

 

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга