banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ УРИЛГА Дугаар № 03-06

2021-03-30

ШИНЖЭЭЧ СОНГОХ УРИЛГА Дугаар № 03-06

2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                            Улаанбаатар хот

Үндэсний аудитын газар ньИргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх/2015-2018/ сэдэвт аудитаар ҮАГ-ын тогтоосон акт, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд өгсөн албан шаардлага зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтэд хийх давтан аудит”-д шинжээчийн дүгнэлт гаргах зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно.

Шинжээчийн сонгох урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй. Үүнд:

– Ажлын даалгавар

– Саналын жишиг баримт бичиг

– Гэрээний ерөнхий, тусгай нөхцөл

Шинжээч нь ҮАГ-2020/43А ажлын даалгаварт тусгагдсан ажилбаруудад дүгнэлт гаргаж, тайлан боловсруулж хүлээлгэн өгч ажиллах бөгөөд мөн даалгаварт тусгагдсан шаардлага хангахуйц тухайн чиглэлээр мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай хүний нөөцийг санал болгож, ажлыг гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 22 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болох ба Түншлэлийн гэрээ байгуулан баталгаажуулж ирүүлэх шаардлагатай.  /Гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үүргийг тусгасан байна/

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17 цаг 30 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны  өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү. Хугацаа хоцорсон мэдүүлгийг хүлээн авахгүй болно.

Нэмэлт мэдээллийг авч болох албан тушаалтан: Аудитын нэгдүгээр газрын Шилэн дансны хяналтын хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр. Ажлын утас: 261729. гар утас: 94005050.

Саналыг цаасан болон цахим /pdf файл/ хэлбэрээр доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш tsend-ayushn@audit.gov.mn. Ажлын утас: 263533, гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар. 15160 Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр, 04 дүгээр давхар, Утас 26 35 33, www.audit.mn

 

 

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга