banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААРХ АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

2021-06-29

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААРХ АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь МУЕА-ын А/95 дугаартай тушаалын 12.5-д заасны дагуу дараах мэдээллийг байршуулж байна.

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 174 аудитыг гүйцэтгэж, үүнээс Санхүүгийн тайлангийн аудитаар орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх шатны төсөв захирагчдын төсвийн гүйцэтгэл болон санхүүгийн тайланд 171 бие даасан дүгнэлт гаргалаа.

Гүйцэтгэлийн  2 аудитад 36,  нийцлийн 1 аудитад 16 байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааг тус тус хамрууллаа.

Гүйцэтгэсэн аудитын дүнгээр нийт 265,233.1 сая төгрөгийн 617 алдаа, зөрчил илрүүлж, тэдгээрийн 4.0 хувь буюу 10.581,2 сая төгрөгийн алдааг аудитын явцад залруулж, нийт 56.0 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 249,049.2 сая төгрөгийн албан шаардлага, 73 зөвлөмж, 2 хариуцлага тооцуулах албан шаардлага хүргүүлж ажиллалаа.

Төрийн аудитын газар нь 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 5,941.8 сая төгрөгийн үр өгөөжийг аудитад хамрагдсан байгууллагаар хүлээн зөвшөөрүүлсэн нь төсвөөс авсан санхүүжилтийн 1 төгрөг тутамд 28.1 төгрөгийн үр өгөөжийг бий болгосныг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.3 дахин өссөн үзүүлэлттэй  байна.

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга