Tag

Дорнод аймаг

Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэв ГА-ын уулзалт боллоо.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгтгэн удирдах Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн өмнөх үе шатны уулзалтыг Архангай, Баян-Өлгий, Говь-Сүмбэр,...

Дорнод аймгийн нөхөн сонгуулийн хандивын тайлангийн дүгнэлт

Дорнод аймгийн сумдын нөхөн сонгуулийн хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт   Tags: Дорнод аймаг

ОНХС-ГИЙН АУДИТЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

МУЕА-ЫН 2022 ОНЫ “АУДИТЫН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ” А/12 ДУГААР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ, ҮР ДҮН” СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН...

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн аудитын байгууллагын болон...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Аудитын хэлэлцүүлэгт дарга, тэргүүлэх аудитор...

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг zoom программ ашиглан цахимаар хийлээ. Аудитын нээлтээр санхүүгийн тайлангийн аудитаар баримтлах ерөнхий чиглэл...

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг энд дарж танилцана уу?   Tags: Дорнод аймаг
1 2 3 9

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ