Tag

Дорнод аймаг

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮН

Дорнод аймгийн Төрийн болон орон нутгийн өмчит 24 ААТҮГ-уудын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэж дууслаа. Аудитаар нийт...

Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар шагнагдлаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн 13 дугаар зарлигаар нэр бүхий эрхмүүдэд хүртээсэн Төрийн дээд цол, одон, медалийг Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүнс, хөдөө аж ахуй,...

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчдын 2023 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудитын нээлтийг цахимаар хийлээ. Аудитын нээлтээр 4 сумын...

Төсвийн шууд захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг танилцууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүнг 2024.02.26-ны даваа гарагийн аймгийн Засаг даргын агентлагуудын шуурхай хуралдаанд...

Улс, орон нутгийн төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2023 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/162 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн аудитын байгууллагаас гүйцэтгэх аудитын...

ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “ХАСХОМ гаргах, бүртгэх, хянах, хадгалах” ЭБАТ-уудын сургалтад байгууллагын ЭБАТ хамрагдлаа. Tags: Дорнод аймаг

Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын байгууллагын...

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчид ҮАГ-аас зохион байгуулж буй “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт” сэдвээр ЗГХЭГ-ын дэд дарга Д.Баасандорж...

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төсвийн шууд захирагчдын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтээр Төрийн аудитын...

ГЭРЭЭТ АУДИТОР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2024 оны санхүүгийн тайлангийн аудит гүйцэтгэх түр хугацаанд ажиллах “ГЭРЭЭТ АУДИТОР”-ын ажлын байранд урьж байна. Тавигдах шаардлага: Мэргэшсэн нягтлан...
1 2 3 13