Tag

Дорнод аймаг

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ, ҮР ӨГӨӨЖ СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудитыг гүйцэтгэнэ. Үүнд: –...

Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн хэрэгжилт, сумын татварын орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг онлайнаар хийлээ. Аудитын...

Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Аудитын хэлэлцүүлэгт...

Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа.

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох Чойбалсан сумын Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж, дүгнэлт гаргалаа. мөрийн хөтөлбөрийн дүгнэлт Tags: Дорнод аймаг

Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланд гаргасан дүгнэлт

Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд оролцох Чойбалсан сумын Монгол ардын намаас ирүүлсэн хандивын тайланг хянан баталгаажуулж, дүгнэлт  гаргалаа. ХАНДИВЫН ДҮГНЭЛТ Tags: Дорнод аймаг

Баянтүмэн, Халхгол, Чойбалсан сумдын ИТХ-ын нөхөн сонгуульд нэр дэвших нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдийн анхааралд

Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Халхгол, Чойбалсан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуульд нэр дэвших нам, эвсэл болон бие даагчид мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайлангаа Аймаг, нийслэл, сум,...

ТШЗ, ТТЗ, ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймгийн Засаг даргын агентлагуудын 2023.03.27-ны өглөөний шуурхай хуралдаанд төсвийн шууд захирагч, төвлөрүүлэн захирагч болон орон нутгийн өмчит газруудын 2022...

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь төрийн аудитын газраас “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг зохион байгууллаа. Аудитын...

2024 онд хийх аудитын сэдэвт урьдчилсан санал авч байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/104 дүгээр тушаалын 3.2.1. Төрийн аудитын байгууллагын аудит гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий зохион...

2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2023 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж Санхүүгийн тайлангийн аудитад гэрээгээр оролцох хоёр аудитын компанийг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд...
1 2 3 10