Tag

Дорнод аймаг

2024 онд хийх аудитын сэдэвт урьдчилсан санал авч байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/104 дүгээр тушаалын 3.2.1. Төрийн аудитын байгууллагын аудит гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий зохион...

2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2023 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж Санхүүгийн тайлангийн аудитад гэрээгээр оролцох хоёр аудитын компанийг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд...

ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Дорнод аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт...

Халамжийн сан болон ЖДҮХС-гийн үйл ажиллагааны үр нөлөөд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит хэлэлцүүлгийг хийв.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан 2022 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Аймгийн Халамжийн сангийн үйл ажиллагааны үр нөлөө” сэдэвт...

Төрийн хяналт-аудит 100 жил

Монгол улсад Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд “Аудит таны амьдралд” нээлттэй өдөрлөг 2022.09.09-ний өдрийн 08:00-18:00 цагийн хооронд Тусгаар тогтнолын талбай болон...

Сумдад ажиллаж байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгтгэн удирдан гүйцэтгэж байгаа Халамжийн сан болон ЖДҮХС-гийн үйл ажиллагааны үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитаар сумдад ажиллаж байна. Tags:...

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАД ГЭРЭЭГЭЭР ОРЖ АЖИЛЛАХ СОНИРХОЛТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ...

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлантай доорх QR кодыг уншуулж танилцаарай. Tags: Дорнод аймаг

Прокурорын байгууллагатай уулзалт зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас энэ оны төлөгдөөгүй төлбөрийн актуудыг аймгийн Прокурорын байгууллагад шилжүүлж, мөн өмнөх онд шилжүүлсэн төлөгдөөгүй төлбөрийн актын үлдэгдлийн явцыг дүгнэж,...

Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэв ГА-ын уулзалт боллоо.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгтгэн удирдах Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн өмнөх үе шатны уулзалтыг Архангай, Баян-Өлгий, Говь-Сүмбэр,...
1 2 3 10

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ