Tag

Дорнод аймаг

СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛД АУДИТ ХИЙЖ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас УИХ-ын “Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын гүйцэтгэлд аудит хийж дүгнэлт гаргах” нийцлийн аудитын нээлтийг хийж хамрагдагч...

Төрийн аудитын байгууллагаас нэвтрүүлсэн цахим үйлчилгээний чанар хүртээмжийн санал асуулга

Төрийн аудитын байгууллагаас иргэд олон нийтэд мэдээлэл түгээхээр нэвтрүүлсэн цахим үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаарх саналаа иргэд, олон нийт ЭНД ДАРЖ өгөөрэй.   Tags: Дорнод аймаг

ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЛИЙН АНХААРАЛД!

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.7-д заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон хандивын тайлангаа 2024 оны...

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулга

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан иргэд Та бүхэн дараах санал асуулгад идэвхтэй оролцоно уу Санал асуулгад ЭНД ДАРЖ оролцоно уу.   Tags:...

ТӨРИЙН АУДИТ ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛД ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ТӨРИЙН АУДИТ ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛД сэдэвтэй ТАБ-ын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл түгээх, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг таниулах, аудитын сэдэвт санал авах хоёр өдрийн арга хэмжээг зохион байгууллаа....

2025 ОНЫ АУДИТЫН СЭДЭВТ САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2025 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн санал авч эхэллээ. Аудитын сэдвийн саналаа ЭНД ДАРЖ эсвэл доорх QR кодын уншуулж саналаа...

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, тайлагнал, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Монгол Улсын хэмжээнд Төрийн аудитын байгууллага нэгдсэн удирдамжаар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөөд гүйцэтгэлийн аудит хийхээр нээлтийг тахим...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. /ОНХС/

Монгол Улсын Ерөнхий аудитын орлогчийн баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг онлайнаар хийлээ. Аудитын...

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮН

Дорнод аймгийн Төрийн болон орон нутгийн өмчит 24 ААТҮГ-уудын 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитыг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэж дууслаа. Аудитаар нийт...
1 2 3 14