ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХЯНАХ ӨНӨӨГИЙН ТОГТОЛЦОО, ТӨСВӨӨС ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ҮР ДҮН”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд урилгаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир, Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Алтантөгс, Мэргэжлийн хяналтын газрын хэлтсийн дарга, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Мөнгөнцэцэг, тус газрын лабораторийн чанарын хяналтын менежер С.Батбаатар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтэн Б.Цэрэнханд нар оролцлоо.

Тус аудиттай холбоотой санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг dundgovi@audit.gov.mn цахим  хаяг, 70593208 утсаар болон АЗДТГ-ын 213 тоот өрөөнд хүлээн авч байна.

Аудитын төлөвлөгөөтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ