ЗАВСРЫН ҮЕИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ЦАХИМААР ХИЙЛЭЭ.

2021 оны завсрын үеийн санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 27 сумын төсвийн байгууллага болон аймгийн төвийн байгууллагуудын төсөв захирагчид, санхүүгийн ажилтнуудыг оролцуулан цахимаар зохион байгууллаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд аудитын менежер О.Амаржаргал завсрын үеийн санхүүгийн тайлангийн аудит  хийх хугацаа, аудитын хуваарь, арга зүйг танилцууллаа. Мөн ахлах аудитор Т.Майцэцэг МУЕА-ын 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/70 тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитын заавар, аргачлал” болон өмнөх аудитаар илэрсэн нийтлэг зөрчлийг давтан гаргахгүй ажиллах талаар танилцуулга, ахлах аудитор Ц.Саранчимэг аргачлалыг хэрхэн хөтлөх талаар танилцуулга хийлээ. Нээлтийн үйл ажиллагаанд нийт 91 холбогдох албан тушаалтнууд хамрагдлаа.