Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа.

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд урилгаар аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Буманбаяр, Эрүүл мэндийн газрын дарга С.Нарантуяа, Стандарчлал хэмжилзүйн хэлтсийн дарга Ц.Бүрэнтуяа, Мал эмнэлгийн газрын дарга Г.Одсүрэн, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтэн Д.Мөнхбаасан, Мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, бусад холбогдох байгууллагын мэргэжилтэн нар оролцлоо.

Тус аудиттай холбоотой санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг bulgan@audit.gov.mn цахим хаяг, 7034-2495 утсаар болон Нутгийн удирдлагын ордоны 403 тоот өрөөнд хүлээн авч байна.