“Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар тогтоолоор баталсан аудитын сэдвийг үндэслэн Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэж буй “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2021.10.07-ний өдөр зохион байгууллаа.

Аудитыг нээж Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах тус аудитын зорилго, хамрах хүрээ, аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх, аудитын багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч, мөн ахлах аудитор В.Жавзмаа аудиттай холбоотой мэдээлэл, танилцуулга хийлээ.

Аудитын нээлтэд ЭМГ-ын дарга Д.Сүхээ болон холбогдох мэргэжилтнүүд, ЭМДХ-ын дарга Х.Саранчимэг, АЗДТГ-ын НБХ-ийн мэргэжилтэн О.Батцэнгэл, МХГ-ын Эм, био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч Ш.Баярмаа, БОЭТ-ийн Эм зүйн тасгийн эрхлэгч Н.Амаржаргал нар оролцлоо.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ