ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах зорилгоор аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно.

Аудитын хуулийн этгээд нь ажлын багцад заагдсан байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудитыг Төсвийн хуульд заасан цаглабарт хугацаанд багтаан гүйцэтгэх болно.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээд нь дараах материалыг цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ. /www.sukhbaatar@audit.gov.mn / Үүнд:

  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, аудит хийх тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
  • Татварын болон нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт /цахимаар/
  • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт
  • Аудитын хуулийн этгээдийн захирал нь мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхтэй, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын Институт (ММНБИ)-ээс зохих зөвшөөрөлтэй байх
  • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар эсвэл ММНБИ-ийн тодорхойлолт
  • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /Сүүлийн 3 жилээр/
  • Санхүүгийн тайлан /Сүүлийн 2 жилээр/

Зөвлөх үйлчилгээтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан өрөөний утас 70512127, 70518396 утсаар холбогдож авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн 17 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг:  Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар,
DG tower 6 давхарт №1 өрөө