Tag

Сүхбаатар аймаг

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7...

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь төсвийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулах зорилгоор аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний...

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын талаарх ерөнхий ойлголтууд сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын багийн Ахлах аудитор С.Шийлэгмаа нь төлөвлөгөөнд туссаны дагуу “Гүйцэтгэлийн аудитын тухай ерөнхий ойлголтууд” сэдвээр дотоод сургалтыг зохион...

Сүхбаатар аймаг – ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН

ТӨРӨӨС БҮХ НИЙТИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ  энд дарж  ХАРНА УУ.  Tags: Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймаг – ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХООЛ, ХҮНСНИЙ ЗАРДЛЫН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР АШИГ

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХООЛ, ХҮНСНИЙ ЗАРДЛЫН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР АШИГТ ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН  энд дарж харна уу. Tags: Сүхбаатар аймаг

Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын төсвийн зарцуулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

“Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын төсвийн зарцуулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт”-д хийсэн аудитын тайлан Татах Tags: Сүхбаатар аймаг

АУДИТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ЭТГЭЭД, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД...

АУДИТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ЭТГЭЭД, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД...

АУДИТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ЭТГЭЭД, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ХИЙХ ХАРААТ БУС АУДИТЫН КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ тул аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг сонирхолоо илэрхийлэхийг урьж байна. Tags: Сүхбаатар аймаг
1 2