Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гүйцэтгэлийн аудитын талаарх ерөнхий ойлголтууд сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын багийн Ахлах аудитор С.Шийлэгмаа нь төлөвлөгөөнд туссаны дагуу “Гүйцэтгэлийн аудитын тухай ерөнхий ойлголтууд” сэдвээр дотоод сургалтыг зохион байгуулж ажиллав. 2021 оны сүүл хагаст хийгдэх аудиттай холбогдуулан нийт албан хаагчдад гүйцэтгэлийн аудитын талаарх ерөнхий ойлголтыг эзэмшүүлэн судалбал зохих журам, стандартын талаар нэмэлт мэдээлэл өгч ажиллав.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ