Tag

Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 2023 оны 08 дугаар тогтоол, Говьсүмбэр аймаг...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРААС ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН “ТӨРИЙН АУДИТ-ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛД” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 онд “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах” зорилтыг дэвшүүлж, дэвшүүлсэн зорилтын хэрэгжилтийг хангахад Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаанд харилцагч...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024“ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны нэгдсэн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Нэгдсэн сургалт-2024” бүсчилсэн сургалтыг Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2024.02.28-ны өдөр зохион байгууллаа. Нэгдсэн сургалтыг...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах жил” зорилтын хүрээнд Төрийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа албан хаагчдын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2024 оны 01 сарын 09-ний өдөр баталж, ҮАГ-т хүргүүллээ....

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх саналыг хүргүүлэхээр “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх саналыг хүргүүлэхээр “Орон нутгийн 2024 оны төсвийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Үндэсний аудитын газарт 2023-2024 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх аудитын хуулийн этгээдийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдсан бөгөөд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд МУЕА-ын 2023 оны А/02, А/67 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын...
1 2 3 11