Tag

Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаал,...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛСЭН АУДИТЫН 4 ТАЙЛАНГ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

Харилцагч талуудын хамтын ажиллагааны оролцоог хангах зорилтын хүрээнд аймгийн ИТХ-д санхүүгийн тайлангийн аудитын 2 тайлан, Гүйцэтгэлийн аудитын 2 тайланг хүргүүлж, 2022.06.07-ны өдөр АИТХ-ын зөвлөлийн хурлаар...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд аймгийн ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга, хурлын төлөөлөгчдөд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ”АХА” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд аймгийн төвийн улсын болон орон нутгийн төсвийн байгууллагууд, ОНӨААТҮГ-уудын санхүүгийн ажилтнуудын дунд...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “ХАРИЛЦАГЧАА СОНСЪЁ” АЯН

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж Говьсүмбэр аймаг...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТАРСАН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЛЭЭ.

Хамтарсан сургалтаар “Санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах бодлого чиглэл, илэрсэн алдаа, зөрчил, цаашид анхаарах асуудал” сэдвээр мэдээлэл танилцуулга хийж, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал,...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ЗДТГ БОЛОН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС “ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ ТАЛААРХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО.

Аймгийн ЗДТГ болон Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас “Тогтвортой амьжиргаа-3” төсөлтэй хамтран “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа”-ны талаар сургалт, хэлэлцүүлгийг 2022.05.16-нд зохион байгуулсан ба сургалт хэлэлцүүлэгт...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “ХАРИЛЦАГЧАА СОНСЪЁ” АЯН /СОЁЛЫН САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД/

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд Соёлын салбарын байгууллагуудад 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр ажиллалаа. Аянд...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаал,...
1 2 3 6

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ