Tag

Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 09 дүгээр тогтоол, Монгол...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ОНӨААТҮГ-УУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8 дахь заалтууд, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1 дэх заалтууд, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа албан хаагчдын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, холбогдох тайланг ҮАГ-т хүргүүллээ. Tags: Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022-2023 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний дагуу 2 аудитын хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд талбарын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцлаа....

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2022-2023 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2022-2023 онд хийх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж аймгийн хэмжээнд санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдах байгууллагуудын төсвийн захирагч болон санхүүгийн...
1 2 3 9