Tag

Дорноговь аймаг

Дорноговь ТАГ – Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойд зориулсан “Гар бөмбөгийн тэмцээн”-ийг амжилттай зохион байгууллаа

Монгол Улсад Төрийн хяналтын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан Дорноговь аймгийн төсөвт байгууллагуудын төсөв захирагч, санхүүгийн ажилтнуудын дунд “Холимог гар бөмбөг”-ийн...

Дорноговь ТАГ – Улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, ТБОНӨ хуулийн этгээдийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын танилцуулга /видео/

Аудитын тайлангуудыг доорх линкээр үзнэ үү Д/д Тайлангийн нэр Утга 1 Дорноговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн аудитын 1 тайлан https://tailan.audit.mn/detail/62b3dc4c81feb 2 Дорноговь аймгийн Төсвийн төвлөрүүлэн...

Дорноговь ТАГ – “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын  нээлтийг 2022 оны 05 дугаар сарын...

Дорноговь ТАГ – “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, МУЕА- ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөнд үндэслэн Үндэсний аудитын газрын...

Дорноговь ТАГ – Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын тайланг хүргүүлэв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4-д...

Дорноговь ТАГ – Мөрийн хөтөлбөр болон хандивын тайлан ирүүлэх тухай

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-т заасны дагуу Сонгуулийн ерөнхий хорооноос аймаг, нийслэл, сум дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчийн...

Дорноговь ТАГ – Төсвийн шууд захирагч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, ТБОНӨААН-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийж гүйцэтгэлээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.2, 8.9.8 дахь заалтууд, Монгол Улсын...

Дорноговь ТАГ – “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөнд үндэслэн Үндэсний...

Дорноговь ТАГ – “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын  нээлтийг 2022...

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах САНАМЖ БИЧИГ байгууллаа

Тус 2 байгууллага сайн дурын үндсэн дээр хамтран ажиллагааны зарчимд тулгуурлан харилцан зөвшилцөж Санамж бичгийг байгууллаа. Талууд санамж бичгийн хүрээнд төр, нийтийн эрх ашиг зөрчигдсөн...
1 2 3 6

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ