Дорноговь ТАГ – “Байгууллагын нээлттэй өдөр”-ийг зохион байгууллаа

Төрийн аудитын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор “Байгууллагын нээлттэй өдөр”-ийг аймгийн Соёмбо цогцолборт 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Т.Ган-Өлзий “Байгууллагын нээлттэй өдөр–ийн арга хэмжээг нээж үг хэлж, төсөвт байгууллагуудыг төлөөлж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Н.Хонгорзул мэндчилгээ дэвшүүллээ.

Дарга, тэргүүлэх аудитор Т.Ган-Өлзий “Төрийн аудитын байгууллагын мэдээлэл, танилцуулга”, аудитын менежер У.Оюунтүлхүүр “Статистик тоон мэдээлэл”-ийг танилцуулсан.

“Байгууллагын нээлттэй өдөр”-өөр Төрийн аудитын газрын үйл ажиллагааны тайлан, тус газраас 2021, 2022 онд гүйцэтгэсэн аудитын тайланг ил тод байршуулан мэдээллээ. Мөн төрийн аудитын байгууллагын танилцуулга, санхүү, гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын  танилцуулгыг бэлтгэн тараалаа.

Тус арга хэмжээнд Дорноговь аймаг, Сайншанд сумдын төсөвт байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нар нийт 80 гаруй албан хаагч болон иргэд хамрагдаж, оролцогчдоос сонирхсон асуултад хариултыг өгч, харилцан санал солилцлоо.