Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-ийг хангах аян зарлалаа.

дахь

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ