Tag

Говь-Алтай аймаг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2023.09.28                                                 ...

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг өргөн барьж байна. Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн...

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН 2-3 ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын албан тушаалын түр орон тоог дор дурдсан шаардлагыг хангасан албан хаагчдаас нөхөх сонгон шалгаруулалтыг тухайн орон нутагт зарлаж...

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын цаг үеийн мэдээлэл

2023.03.31 Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 оныг “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт, түүний үр нөлөө, ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах” зорилт дэвшүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны...

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН ТҮР ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн аудитын байгууллагын болон гүйцэтгэх...

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ДАХИН ЗАРЛАЖ БАЙНА

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4,...

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ   Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь...
1 2 3 6