Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын түр орон тоог нөхөн зар