ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН 2-3 ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын албан тушаалын түр орон тоог дор дурдсан шаардлагыг хангасан албан хаагчдаас нөхөх сонгон шалгаруулалтыг тухайн орон нутагт зарлаж байна.
Нэг. Албан тушаалд тавигдах шаардлага
Монгол Улсын иргэн байх;
Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, эдийн засагч мэргэжилтэй.
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцсэн байх,
Хоёр. Бүртгүүлэхдээ ирүүлэх баримт бичиг:
Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
Төрийн албан хаагчийн анкет;
Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичгийн хуулбар (диплом)
Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар эсхүл Цахим лавлагаа /e-mongolia–аас татан авах/.;
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүнгийн хуудас, эсхүл лавлагаа
Гурав. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх
Тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох албан хаагч, иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт хүлээн авна.
Албан тушаалд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж буй албан хаагчдад мэдээллийг хүргэнэ.
Холбоо барих утасны дугаар
Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 70483413, 99489309. 88665099.