Аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 6.3.1-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө”-сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хийж тайлангийн төслийг шалгагдагч байгууллагад танилцуулж, санал тайлбар авах аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын албан үүргийн түр орлон гүйцэтгэгч Р.Мөнхтогтох уулзалтын нээлтийг хийж, аудитын менежер Х.Наранцацрал, ахлах аудитор Д.Ихбаяр, аудитор Д.Должинсүрэн, Ж.Угтахбаяр нар тайлангийн дүнг танилцууллаа.

Уулзалтад аймгийн ЗДТГ-ын даргын Хууль зүйн хэлтсийн дарга Л.Баярсайхан, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга А.Нарантуяа, Эрүүл мэнд, хүн ам зүйн бодлого  хариуцсан мэргэжилтэн Б.Лхагвадорж, Эрүүл мэндийн газрын дарга А.Алтантөгс, хууль эрх зүй, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн О.Урансоёл, Нэгдсэн эмнэлгийн дарга Х.Жаргал,  эм зүйч А.Үүрийнцолмон, Мэргэжлийн хяналтын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч Б.Хишигжаргал нар оролцож, аудитын тайлангийн төсөлтэй холбоотой санал солилцсон.

Аудитын тайлангийн төслийг Аудитын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж, тайланг Үндэсний аудитын газар болон шалгагдагч байгууллагуудад хүргүүллээ.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ