Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлт хийлээ.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас зарим төсвийн захирагч нарт 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийлээ. Мөн энэ үеэр тус байгууллагуудын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн явц дүнг танилцуулан цаашид хэрхэн шийдвэрлэх талаар харилцан санал солилцлоо.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ