ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга

Үндэсний аудитын газар нь “Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын “барих-шилжүүлэх” төрлөөр гэрээ байгуулсан төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт” сэдэвт аудитад  “Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто замын төслийн зураг,  төсөв, барилга угсралтын ажил, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд шинжээчийн дүгнэлт гаргах” зорилгоор шинжээч сонгон шалгаруулж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Шинжээч сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам”-ын хүрээнд хэрэгжих болно.

Шинжээч нь дүгнэлт гаргах ажлын хүрээнд Сангийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, концесс эзэмшигч ЭН СИ ЭФ ХХК-ийн болон Өмнөговь аймгийн “Шар тээгийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам төсөл”-ийн зураг төсөв зохиогч, магадлал хийсэн байгууллага, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний компани, холбогдох байгууллагуудын үйл ажиллагаа мөн төслийн гэрээ, хэлцэл, шийдвэрүүд анхан шатны баримтууд, шаардлагатай бусад материалыг судалж дүгнэлт гаргана.

Тус зөвлөх үйлчилгээг 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд гүйцэтгэх ба концессын гэрээгээр хэрэгжсэн төслийн зураг төсөл, төсөв, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, норм норматив, стандартаар тавигдах бусад шаардлагуудыг хангасан эсэх, авто зам, замын байгууламжуудыг техникийн шаардлагын дагуу барьсан эсэхийг хянан үзэж, дүгнэлт гаргахын зэрэгцээ, шинжээчийн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааны үр дүнг тусгасан тайлан бичиж, аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх шинжээч нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

-Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

-Татварын өргүй тухай тодорхойлолт/цахимаас татан авсан/;

-Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тодорхойлолт/цахимаас татан авсан/;

-Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

-Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2019,2020,2021

он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

–  Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2020, 2021 он/

Хувь хүн/баг бол:

–     Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–     Анкет /СV/;

–     Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–     Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

–     Багийн хувьд гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээ /нотариатаар баталгаажуулсан/:

Шинжээчид тавигдах шаардлага, ажлын туршлага:

Шинжээчийн ажлын даалгаврын хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах багийн бүрэлдэхүүнд авто замын барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг, төсөв боловсруулах, магадлал хийх, дүгнэлт гаргах эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох, үнэлэх талаар мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ үзүүлж чадахуйц, тухайн салбарт ажиллаж байгаа болон ажлын дадлага, туршлагатай эдгээр асуудлаар дүгнэлт гаргах эрх бүхий хувь хүн(баг), хуулийн этгээд байна.

  • Авто замын салбарын хөрөнгө оруулалт, зардал, үр ашиг, концессын гэрээний төрөл, нөхцөл, санхүүжилтийн талаар холбогдох хууль, журам, норм стандартын баримт бичгийн судалгаа хийж, дүгнэлт гаргасан туршлагатай байх;
  • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр дэд бүтцийн салбарт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн болон хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн санхүүгийн болон санхүүгийн бус үр өгөөжийг тооцож, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр дадлага туршлагатай байх;
  • Авто замын чанар байдлын техник ашиглалтын түвшин тогтооход шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжтэй бол давуу тал болно.

Ажиллах хүчний ерөнхий шаардлага:

  • Шинжээч нь ижил төрлийн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэсэн, замын барилга, байгууламжийн гүйцэтгэлд дүгнэлт гарган ажилласан, шинжилгээ, судалгаа хийж байсан ажлын дадлага, туршлагатай байх,
  • Судалгааны арга зүй ашиглаж, үнэлгээ, дүгнэлт боловсруулах, багаар ажиллах ур чадвартай байх.
  • Шинжээч нь хууль тогтоомжид заасан нөхцөл шаардлагын дагуу ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх.

Авто замын инженер

  • Авто зам гүүрийн байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан, ажлын дадлага туршлагатай, мэргэшсэн инженер зэрэгтэй;
  • Авто замын барилга угсралтын чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан ажлын дадлага туршлагатай, мэргэшсэн инженер зэрэгтэй;

Авто замын төсөвчин

  • Авто замын болон хиймэл байгууламжийн /гүүр, ус зайлуулах хоолой/ төсөвт өртөг боловсруулах, хянах, магадлал хийх эрхтэй, тэргүүлэх зэрэгтэй төсөвчин;
  • Шинжээчээр ажиллах боловсон хүчин нь тухайн салбартаа мэргэжлээрээ 9-өөс доошгүй жил ажилласан зөвлөх зэрэгтэй инженер, эсхүл тэргүүлэх төсөвчин, эсхүл зөвлөх эдийн засагч зэрэгтэй байх;

Сонирхсон этгээд нь холбогдох мэдээллийг 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 10 минутын дотор цахим хаягаар /tsend-ayushn@audit.gov.mn, info@audit.gov.mn/ pdf файл хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

Хариуцсан ажилтан: Үндэсний аудитын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюуш. Гар утас: 88051068

Захиалагчийн хаяг: 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр, 409 тоот өрөө. Үндэсний Аудитын газар, Утас: 51-26 35 33. www.audit.mn.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ