Баянхонгор сумын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Баянхонгор сумын төсвийн шууд захирагч нарын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар  “2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар” мэдээллийг ахлах аудитор М.Алтантуяа, аудитор Ж.Өсөхбаяр нар хамтран зохион байгууллаа.  Сургалтад нийт  удирдах албан тушаалтнууд хамрагдсан ба аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаар асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ