“НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2022” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЦАХИМААР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн аудитын байгууллагын нийт албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх, аудитын чанарын үр нөлөөг сайжруулах зорилгоор “Нэгдсэн сургалт -2022” цахим арга хэмжээг 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 280 гаруй албан хаагчийг хамруулан зохион байгууллаа.

“Нэгдсэн сургалт-2022” арга хэмжээнд Үндэсний аудитын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын аудитын арга зүй хариуцсан менежер, ахлах шинжээч нар үндсэн сургагч багшаар ажилласан. Мөн Төрийн аудитын байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдээс болон гаднын мэргэжлийн байгууллагуудаас зочин чиглүүлэгч нарыг урьж оролцуулсан юм.

Сургалтаар аудитын үе шатуудад тулгарч байгаа асуудал, нэгдсэн удирдамжтай аудитыг гүйцэтгэх заавар, аргачлал, түүний практик хэрэглээг гүнзгийрүүлж, мэргэжлийн байгууллагуудаас аудитын хүрээнд шаардлагатай мэдээлэл, судалгааны үр дүн, нөхцөл байдал, бодлого, чиглэлийн талаар нээлттэй хэлэлцэн санал солилцов.

Сургалтын төгсгөлд сургалтад хамрагдсан оролцогчид цаг үеэ олсон үр дүнтэй сургалт болсон гэж онцлон дүгнэлээ.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ