ТӨСВИЙН БАЙНГЫН ХОРОО ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЯВУУЛЛАА

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, “Монгол Улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг явууллаа.

Төсвийн тухай хуулийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудитын талаар Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат танилцууллаа. 

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 232 тайлан нэгтгэгдсэнээс 119 байгууллагын санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргаж, 113 байгууллагыг аудитын түүвэрт хамруулсан. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар “Хязгаарлалттай” дүгнэлт өгсөн бөгөөд аудитад хамрагдсан байгууллагуудаас 99 байгууллагад “Зөрчилгүй”, 18 байгууллагад “Хязгаарлалттай”, 1 байгууллагад “Дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан” дүгнэлт өгсөн гэдгийг Монгол Улсын Ерөнхий аудитор танилцуулгадаа дурдав. Мөн тэрбээр, тус Байнгын хорооны харьяа төсвийн ерөнхий захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтэд үндэслэн цаашид Сангийн сайдын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд нэгтгэгдэж буй төсөл, хөтөлбөрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг сайжруулах талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад чиглэл өгч, бүртгэл, санхүүгийн ажилтнуудыг чадавхжуулах, арга зүйгээр хангаж ажиллах шаардлагатай гэлээ. Үүнээс гадна гадаад зээлийн хөрөнгийг хөгжлийн бодлого, түүний зорилттой уялдуулан эдийн засаг нийгмийн үр ашигтай төсөлд зарцуулж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, зөвхөн хуулийн шаардлага хангасан төслийг санхүүжүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад тавих дотоод хяналтыг сайжруулахад анхаарах шаардлагатай гэж байлаа. Түүнчлэн худалдан авах ажиллагаа болон Шилэн дансны тухай хуулийг бүрэн хэрэгжүүлэх, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, аудитаар өгсөн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийг хэрэгжилтийг хангуулах, арга хэмжээг авч ажиллахад анхаарах шаардлагатай гэв.

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан УИХ-ын гишүүн Ц.Сандаг-Очир, “Дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан” байгууллагын зөрчил, хариуцлагын талаар тодруулсан бол УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор, төсвийн хариуцлага сул байхад томоохон санхүүжих дүнтэй төсөл, арга хэмжээнүүдэд хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн татах, цаашлаад 2023 онд санхүү, эдийн засаг хүндрэх төсөөлөлтэй байхад үүнийг давах туулах, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд Сангийн яамнаас ямар зохицуулалт хийж, арга хэмжээ авах талаар лавлаж байлаа. Мөн УИХ-ын гишүүн Ч.Хүрэлбаатар ахмад настны тэтгэврийн зээлийг тэглэхэд 660 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулсан бөгөөд үүнээс 2021 онд “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК хэдэн төгрөг төлснийг тодруулахын зэрэгцээ “Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк”, “Чингис хаан банк”-тай холбоотой мөнгөний асуудалд төрийн адитын байгууллага ямар дүгнэлт хийсэн талаар тодруулав. Түүнчлэн “Таван толгой-Зүүнбаян”, “Тавантолгой-Гашуунсухайт” чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтад хэдэн төгрөг зарцуулсан, нөхцөл байдал ямар байгаа талаар хөндөж байлаа.  Ингээд энэ талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд танилцуулахаар тогтсон. 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ