“ТӨРИЙН ХЯНАЛТ-АУДИТ 100 ЖИЛ” ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ БОЛЛОО

УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2022 оны 14 дүгээр тогтоолын дагуу “Монгол Улсад Үндсэн хууль болон Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчлэлийн үзэл баримтлал, хөгжлийн бодлого чиглэлд нийцсэн төрийн санхүү, төсвийн хяналтын чиг үүрэг зорилгыг сайжруулах, “Төрийн хяналт-Аудит”-ын үүсэл хөгжлийн бодит баримтад үндэслэсэн, хөгжлийн сайн туршлагад тулгуурласан” Онол, практикийн бага хурлыг зохион байгуулав.

Бага хуралд УИХ-ын гишүүн, Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дагуу улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод төрийн хяналт хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндэс”, УИХ-ын гишүүн, Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын хорооны дарга  Б.Баттөмөр “Төрийн аудитын хөгжил, цаашдын чиг хандлага” сэдвээр мөн УИХ-ын Тамгын газрын Хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Ж.Лхагвасүрэн “УИХ-ын хяналт шалгалтын эрх зүйн шинэ орчин” сэдвүүдээр илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ. Мөн Үндэсний аудитын газрын Аудитын гуравдугаар газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн уялдааг хангах, түүнд хяналт тавих”, “Нээлттэй нийгэм форум”-ын хөтөлбөрийн менежер Д.Оюунбадам “Төсвийн нээлттэй байдлын олон улсын судалгааны дүн” сэдвүүдээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналын асуудалд оролцогч талуудын нэгдсэн мэдээллийн сан, хяналтын системтэй болж, төсвийн нээлттэй ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхэд түлхэц болохуйц асуудлуудыг хөндсөн үндсэн илтгэлүүдийг тавьж хэлэлцүүлсэн юм.

Салбар илтгэлийн сэдвийн хүрээнд эрдэмтэн, судлаач, ТББ, төрийн аудитын албан хаагчдаас нийт 50 гаруй хүний оролцоотой 37 бүтээл ирсэн бөгөөд “Төрийн байгууллагын мэдээллийн системийн менежментийн аудитыг сайжруулах арга зам” сэдвээр Үндэсний аудитын газрын Мэдээллийн технологийн төвийн шинжээч А.Уянга-Эрдэнэ, СЭЗИС-ийн Ахисан түвшний профессор, Ph.D Д.Болормаа, “Мэдээлэл авах эрх, цахим мэдээллийн технологийн аудитад үр нөлөөтэй ашиглах нь” сэдвээр Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын менежер А.Цэцэгсүрэн, “Барилгын төсөвт өртгийн давтан тооцоололд зарцуулах хугацаа, түүнийг бууруулах боломж” сэдвээр Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор С.Ариунбаяр, аудитор Э.Алтансүх илтгэл тавилаа. Мөн “Монгол Улсын аудитын салбарт машин сургалт болон хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлэх боломж” сэдвээр Мандах их сургуулийн ахисан түвшний сургуулийн захирал Ph.D, дэд профессор С.Цолмон, Мандах их сургуулийн ЭЗБТ-ийн багш, докторант Г.Лхамдулам, УИХ-ын Тамгын газрын Төсвийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн референт С.Тэгшжаргал нарын 4 илтгэлийг сонгож бага хурлын үеэр хэлэлцүүлэв.

Бага хурлаас төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ өнөөгийн эрх зүйн орчны шинэчлэл, “Хөгжлийг дэмжсэн стратегийн аудит”-ыг гүйцэтгэх, аудитын бүхий л үйл ажиллагаанд хиймэл оюун ухаан болон машин сургалт цахим технологиудыг туршин хөгжүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эрдэм шинжилгээний байгууллага, судлаачидтай хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байх зэрэг зөвлөмж чиглэл гаргалаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ