Тэмцээний бэлтгэл ажил хийгдэж байна

Монгол Улсад Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн нэрэмжит насанд хүрэгчдийн волейболын аварга шалгаруулах нээлттэй тэмцээн болон төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарын дунд зохион байгуулах ажил мэргэжлийн уралдааны бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ