Аудитын хуулийн этгээдийн аудиторуудад зориулсан сургалт болж байна

Үндэсний аудитын газраас  Төрийн аудитын хуульд заасны дагуу төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр гэрээний дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит гүйцэтгэж байгаа аудитын хуулийн этгээдийн албан хаагчдыг чадавхжуулах зорилгоор сургалт, хэлэлцүүлгийг 2 өдрийн турш зохион байгуулахаар төлөвлөж эхний өдрийн сургалт өнөөдөр болж өнгөрлөө .

Өнөөдрийн сургалт, хэлэлцүүлэгт Төрийн аудитын байгууллагатай гэрээтэй 52 аудитын хуулийн этгээдийн 108 удирдлага, менежерүүдийг оролцсон бөгөөд аудитын хуулийн этгээдүүдийн гэрээний биелэлт, гүйцэтгэсэн аудитын чанар, цаашид анхаарах асуудлууд болон шинээр батлагдсан дүрэм журам, стандарт, заавар аргачлал, тэдгээрт орсон өөрчлөлтүүдийн талаар танилцуулж мэдээлэл өгсөн юм. Мөн аудитын алдаа болон зөрчил, түүнийг аудитаар шийдвэрлэсэн байдлын талаарх ойлголтуудыг нэгтгэх зорилготой хэлэлцүүлэг хийж, оролцогчид санал бодлоо нээлттэй солилцов.

Жил бүр зохион байгуулагддаг уламжлал болсон тус сургалтын энэ жилийн онцолсон асуудал нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих хүрээнд бодлого, чиглэлийг цогц мэдээлэл өгч арга зүйн дэмжлэг үзүүлсэн явдал байлаа.

Сургалтын үеэр аудитын хуулийн этгээдүүдийн сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Мишээл Од Аудит”ХХК-ийн практик үйл ажиллагаа, туршлагыг танилцуулсан нь  шинэлэг хэсгийн нэг байсан юм.

Үндэсний аудитын газрын Тамгын дарга С.Цэрэнбаяр тус сургалтыг нээж үг хэлэхдээ “..төрийн нэрийн өмнөөс хяналт хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн баталсан аудитын стандарт, дүрэм журам, заавар аргачлалын хүрээнд бус хувь хүний суурь мэдлэг, ур чадвартай, зөв арга хандлагатай, ёс зүйтэй байж илүү мэргэжлийн өндөр түвшинд аудитыг гүйцэтгэх шаардлагатай..” гэдгийг онцлов. Мөн тэрээр төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөн туслах үйл хэрэгт нь амжилт хүссэн юм.

Сургалт, хэлэлцүүлгийн төгсгөлд 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлээр шалгарсан “Грант торнтон Аудит” ХХК, “Мишээл-Од Аудит” ХХК, “Ди Эй Би Жи” ХХК, “Баян суварга аудит” ХХК, “Мүүрь Аудит” ХХК гэсэн  5 аудитын хуулийн этгээдэд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын нэрэмжит өргөмжлөлийг гардуулав.