RECRUITMENT NOTICE FOR FINANCIAL AUDIT OF LOANS AND GRANTS FOR FY2022 FINANCED BY THE ASIAN DEVELOPMENT BANK

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС санхүүжүүлж буй төслүүдийн санхүүгийн тайланд гэрээгээр аудит гүйцэтгэх “Аудитын хуулийн этгээд”-ийг сонгон шалгаруулах зар, ажлын даалгаврыг хүргэж байна.