Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аудитын үйлчилгээний тухай зарлал.

                                                      АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 1. Ховд аймаг дахь Төрийн Аудитын Газар нь ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ХИЙХ ХАРААТ БУС АУДИТЫН КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ тул аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг сонирхлоо илэрхийлэхийг урьж байна.

 

 1. Энэхүү аудитын үйлчилгээ нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4–д заасны дагуу Төсвийн захирагчдын санхүүгийн тайланд аудит хийх чиг үүргээ аудитын хуулийн этгээдээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх шаардлагын дагуу зарлагдаж байгаа болно. Аудитын үйлчилгээний гэрээний нийт хугацаа нь 2023 оны 1 сарын 1-нээс 6 сарын 5 хүртэл үргэлжлэх болно.

 

 1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй аудитын хуулийн этгээд нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээлэл болон холбогдох бичиг баримтын баталгаат хуулбарыг Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газарт ирүүлэх ба эдгээр нь Хураангуй жагсаалт бэлтгэх үндэслэл болно. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор аудитын хуулийн этгээдүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, аудит хийх тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа нь тухайн жилд аудит хийх хуулийн цаглавар хугацаатай нийцсэн эсэх;
 2. Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Аудитын компанийн захирал болон мэргэшсэн нягтлан бодогчид нь мэргэжлийн ёс зүйн алдаа гаргаагүй талаар Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт (ММНБИ)-ийн тодорхойлолттой эсэх;
 4. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн 21.1 дэх заалтыг зөрчөөгүй байх;
 5. Төрийн аудитын байгууллагын захиалгаар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд аудитын ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх, хэрэв ийм ажил гүйцэтгээгүй бол мөн хугацаанд улсын салбарт ижил төстэй ажил хийсэн туршлагатай байх.
 6. Сангийн Яам болон бусад мэргэжлийн байгууллагаас хийгдсэн чанарын баталгаажуулалтын дүгнэлт.
 7. Үндсэн ажилтнуудын нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/
 8. Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/
 9. Татварын тодорхойлолт
 10. Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт

Сонирхсон этгээд материалаа  дор дурдсан хаягаар 2022 оны 12 сарын 01-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ЗДТГ  3 давхар 305 тоот,

70432545