Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.03/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Хувийн санхүүгийн төлөвлөлт” сэдэвт сургалтыг Архангай аймаг дахь Монгол банкны салбарын нягтлан бодогч н.Мөнгөнчимэг зохион байгуулж, бүх ажилтнууд идэвхтэй оролцлоо.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ