Дархан-Уул аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд санал, дүгнэлт өглөө

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэх эрхийн хүрээнд аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд аудит хийж, санал, дүгнэлтийг аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит 14-р хуралдаанд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ш.Мөнхбаяр танилцууллаа.

Аудитаар төсвийн орлогыг 1,314.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж, зарлагыг 615.7 сая төгрөгөөр бууруулах санал өгснийг аймгийн Засаг дарга 100 хувь хүлээн авлаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ