“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, “Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний дагуу хийгдэх “Улс, орон нутгийн зорилт 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын нээлтэд Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, ахлах аудитор Ш.Мөнхбаяр, ахлах аудитор Х.Сувдмаа, аудитор Ч.Гантулга, О.Мягмарсүрэн, Э.Одгэрэл, ЗДТГ-ын ХБТХОХ, ОНӨГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.