“Үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн болон валютын ханшны өөрчлөлтийг тогтворжуулах бодлогын үр нөлөө” аудитын нээлтийг хийлээ

Үндэсний аудитын газарт 2023.04.13-ны өдөр “Үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн болон валютын ханшны өөрчлөлтийг тогтворжуулах бодлогын үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын нээлтэд Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд, Аудитын менежер Д.Баттулга болон аудитын багийн аудиторууд оролцсон бол Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагч Д.Ган-Очир, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн санхүүгийн зах зээлийн асуудал хариуцсан ахлах референт Н.Батсайхан нарын төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн.

 

Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд уулзалтыг нээж, аудитын төлөвлөгөөг танилцууллаа. “Үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн болон валютын ханшны өөрчлөлтийг тогтворжуулах бодлого” сэдэвт аудитыг гүйцэтгэхдээ Монголбанк хуулиар тогтоосон мөнгөний бодлогын зорилгоо биелүүлсэн эсэх, Төсвийн бодлогыг мөнгөний бодлогын зорилттой уялдуулан хэрэгжүүлсэн байдлыг судалж, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулан Улсын Их Хуралд танилцуулна.

 Уулзалтад хүрэлцэн ирсэн Монголбанкны холбогдох албан тушаалтнууд шаардлагатай мэдээлэл, баримтыг бүрдүүлэн өгч хамтран ажиллахаа илэрхийллээ.