НАМ ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДЭЭС ИРСЭН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д “Орон нутгийн Хурлын ээлжит бус, нөхөн, дахин сонгуулиар нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигч нь төрийн аудитын дээд байгууллагаас тогтоосон хугацаанд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон энэ хуулийн 25.3.6, 25.4.6-д заасан хандивын тайландаа дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын байгууллагын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ” гэж заасны дагуу МАН-ын мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайлан, нэг бие даан нэр дэвшигч мөрийн хөтөлбөр ирүүлсэнд дүгнэлт гаргаж хуулийн хугацаанд нь хүргүүллээ.