Tag

Увс аймаг

НАМ ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДЭЭС ИРСЭН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д “Орон нутгийн Хурлын ээлжит бус, нөхөн, дахин сонгуулиар нам, эвсэл болон...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт ажилтан албан хаагчдад Төрийн албаны хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримт бичгийн стандартын тухай сэдвээр дотоод сургалтыг  Аудитор А.Нанжидмаа...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙЛУУЛЛАА.

Аймгийн ЗДТГ-ын байранд байрладаг төрийн байгууллагуудын дунд “НЭГЭН ДЭЭВЭР ДОР” шилжин явах цомын төлөөх тэмцээнийг 2023 оны 03 дугаар сарын 30-аас 04 дүгээр сарын 01-ний...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-Амгалан нар  аймгийн ИТХ, сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга, ажлын...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР –АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд...
1 2 3 12