Tag

Увс аймаг

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-III СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III явцын хэрэгжилтийн сургалтад Дарга, тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-Амгалан, аудитор А.Нанжидмаа нар 2023 оны 02 дугаар сарын 01-02-ны өдрүүдэд хамрагдлаа....

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт ажилтан албан хаагчдад төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар дотоод сургалтыг Аудитор, эрх зүйч Б.Соёлмаа 2023 оны 01 дүгээр сарын...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2023 оны 01 дүгээр 06-ны өдөр цахимаар зохион байгууллаа. Нээлтэд дарга, тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер,...

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

1. Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн...

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Монгол Улсад төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд аудитын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг...

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар – Нийцлийн аудит

“Орон нутгийн Хурлын нөхөн болон дахин сонгуульд оролцох нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэх” сэдэвт аудитыг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэж холбогдох газруудад...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг 2022 оны 03...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр...
1 2 3 11

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ