Tag

Увс аймаг

УВС АЙМАГ ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН АНХААРАЛД:

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.7-д заасны дагуу нам, эвсэл нь сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон хандивын...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Нэгдсэн сургалт-2024

Төрийн аудитын албан хаагчийн чадавхыг бэхжүүлэх баруун бүсийн “Нэгдсэн сургалт-2024” арга хэмжээ Ховд аймагт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалт, хэлэлцүүлэгт Ховд, Говь-Алтай, Увс, Завхан, Баян-Өлгий аймгуудын...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/162 дугаар тушаалаар баталсан Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР:

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж байгаатай холбоотой иргэдээс авах санал асуулгын...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР:

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу “Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитыг хийлээ. Улсын төсвийн хөрөнгө...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Тэмцээнд оролцлоо

Төрийн тусгай чиг үүргийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан спортын олон төрөлт цогцолбор тэмцээнд хамт олон идэвхтэй оролцож даамны төрөлд хүрэл медаль авлаа. Tags: Увс аймаг

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Санхүүгийн тайлангийн танилцуулга мэдээлэл

Төсвийн шууд захирагчийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлангийн дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар аймгийн боловсролын салбарын удирдлагууд болон нягтлан...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/162 дугаар тушаалаар баталсан аудитын төлөвлөгөө, Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Улс,...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Ахлах аудитор Т.Намжил төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт” медалиар шагнагдсаныг Аймгийн цагаан сарын хүндэтгэлийн арга хэмжээн дээр АИТХ-ын дарга...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Говь-алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас зохион байгуулсан бүсийн сургалт, “Төрийн аудитын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт” оруулах санал, хэлэлцүүлэгт дарга, тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер...
1 2 3 15