Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар: цахим уулзалтад оролцлоо

“Хүүхэд хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын урьдчилсан судалгааны ажил дуусаж төлөвлөгөө болон анхаарах асуудлын талаар санал солилцох цахим уулзалтыг 2024 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр ҮАГ-аас зохион байгуулсан  хэлэлцүүлэгт оролцлоо.