“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг хийв

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэх аудитын сэдэв”-ийн дагуу Төрийн аудитын тухай  хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд  “Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитыг хийхээр төлөвлөсөн. Түүний дагуу аудитын төлөвлөгөөг танилцуулах нээлтийн үйл ажиллагааг Үндэсний аудитын газарт хийлээ.

Аудитын нээлтийн уулзалтад Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Наранчимэг, Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Я.Самбууням, тус газрын Аудитын менежер Ц.Бат-Өлзий, аудитын багийн аудиторууд оролцлоо. Аудитад хамрагдагч, шалгагдагч байгууллагын төлөөллөөс Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын холбогдох албаны хүмүүс хүрэлцэн ирэв.

Тус аудитаар Татварын шинэчлэлийн бодлогыг Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт нийцүүлж, үндэслэлтэй тооцож, оновчтой төлөвлөсөн эсэх, Татварын хуулийн шинэчлэл нь төрийн санхүү, төсвийн бүрдүүлэлт болон нийгэм, эдийн засагт үр нөлөөтэй хэрэгжиж байгаа эсэхийг үзэх юм.

“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” сэдэвт аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан 2023 оны 7 дугаар сард холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, УИХ-д танилцуулна.