“Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл”-д аудит хийж байна

Үндэсний аудитын газраас уул уурхайн салбарын 2022 оны төсвийн орлогын төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, гүйцэтгэлд аудит хийж эхлээд байна. УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэх аудитын сэдэв”-ийн дагуу Төрийн аудитын тухай  хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд “Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл”-д гүйцэтгэлийн аудит хийхээр төлөвлөсөн.

Аудитын төлөвлөгөөг танилцуулах уулзалтыг Үндэсний аудитын газарт зохион байгуулж, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Наранчимэг анхаарах асуудлуудыг танилцууллаа.

Уулзалтад,  Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын Аудитын удирдлагын менежер Ц.Бат-Өлзий, аудитын баг оролцсон бол аудитад хамрагдагч, шалгагдагч байгууллагын төлөөллөөс Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын холбогдох албаны хүмүүс хүрэлцэн ирсэн юм.

Уул уурхайн салбарын 2022 оны төсвийн орлогын төлөвлөлт оновчтой эсэх, уул уурхайн салбарын 2022 оны төсвийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн эсэхийг  энэхүү аудитаар үзэж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан 2023 оны 6 дугаар сард УИХ, холбогдох албан тушаалтанд танилцуулахаар төлөвлөөд байна.