Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем Төрийн өмчит хувьцаат компаний хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хийгдэх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. 

Гүйцэтгэлийн аудит нь дараах үндсэн 3 зорилтын хүрээнд хийгдэнэ.

  1. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, эрх зүйн орчныг хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулсан эсэх,
  2. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг хууль, журмын дагуу зохион байгуулж, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа эсэх,
  3. Цалин урамшуулал, хяналтын тогтолцоо үр дүнтэй байгаа эсэх

ДБЭХС ТӨХК-ний хүний нөөцтэй холбоотой санал, мэдээллийг иргэд, олон нийтээс 2023.11.01-ний өдрийг хүртэл авна.

Ажлын байрны хаяг: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шинэ барилгын 4 давхарын баруун жигүүр

цахим шуудангийн хаяг: Dornod@audit.gov.mn

Утас: 70584207, 88054619