2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2023 оны санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитын нээлтийг 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Ховд аймгийн Буянт суманд хийж эхлүүллээ. Аудитын нээлтэд Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга, тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, ахлах аудиторууд, аудиторууд, аймгийн болон сумдын төсөвт байгууллага, орон нутгийн өмчийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, төрийн албан хаагчид, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Энэ үеэр тус сумын завсрын аудитын дүн, Төрийн аудитын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, аудитын шийдвэрийн хэрэгжилт зэрэг асуудлуудыг танилцуулж, санал солилцож ажиллав.