МҮОНРТ-ийн 2021-2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнд аудит хийж эхэллээ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2023 оны “Аудит хийлгэх тухай”, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны албан бичгүүд, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны “Аудитын жилийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/162 дугаар тушаал, Төрийн аудитын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.3-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2021-2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж эхэллээ.

Тус гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн уулзалтыг Үндэсний аудитын газарт 2024.01.31-ний өдөр зохион байгууллаа.

Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Я.Самбууням уулзалтыг нээж үг хэлж, аудитын багийн бүрэлдэхүүнийг,  тус газрын аудитын удирдлагын менежер Л.Мөнхцацрал аудитын төлөвлөгөөг тус тус танилцуулав.

Аудитын нээлтийн уулзалтад МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөлийн төлөөлөл болон МҮОНРТ-ийн холбогдох албаны хүмүүс оролцлоо.

Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлж, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн эсэх, төсөв санхүү, хөрөнгө, нөөцийг зохих ёсоор бүрдүүлж, үр ашигтай зарцуулсан эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөөр төлөвлөжээ.

“Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2021-2023 оны үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланг 2024 оны 04 дүгээр сард УИХ-ын Төсвийн байнгын хороо, холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.