ММНБИ-тэй захиалгат сургалтын гэрээ байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар ММНБИ-тэй “Захиалгат сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээ байгууллаа. Тус сургалтад 12 албан хаагчийг хамруулж аудитын үйл ажиллагааны онол арга зүйгээр хангах, АОУС-ыг нэвтрүүлэх, практик туршлага, ур чадварыг эзэмшүүлж, Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд 100 хувь аудиторын эрхтэй хамт олон болохоор зорилт тавиад байна.