УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвших нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр хүлээн авахтай холбоотой мэдээлэл

УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвших нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд дүгнэлт гаргахад шаардагдах мөрийн хөтөлбөр (Хэвлэмэл 3 хувийн 1%-ийг Үндэсний аудитын газарт, 1%-ийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд, 1%-ийг нам, эвсэлд баталгаажуулан хүргүүлэх)-ийг хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр хүлээн авахтай холбоотой мэдээлэл.